کد تخفیف ماه فیس را بهتر بشناسید :
در این روش شما بعد از اولین خرید خود یک  کد تخفیف الکترونیکی دریافت می کنید که فقط در ماه فیس قابل استفاده می باشد این کد تخفیف بر حسب میران خرید شما به صورت ریالی شارژ می شود و شما می توانید در خرید بعدیتان از این کد استفاده کنید .کد تخفیف ماه فیس جهت تشویق حداکثری برای همه مشتریانی که از ماه فیس خرید می کنند صادر می شود با این وجود مشتریان دائمی  و وفادار ماه فیس بیشترین استفاده و بهره را می توانند از این طرح ببرند. این کد دارای باز زمانی یک ماه می باشد و بعد از گذشت این زمان باطل می شود در نتیجه این مشتریان دائمی ماه فیس می باشند که با برنامه ریزی و خرید های منظم می توانند از این کد بیشترین استفاده را داشته باشند، و هرچه بیشتر خرید کنند بیشتر تخفیف می گیرند البته شایان ذکر است که شما از این کد در جشنوارها و کالا هایی که تخفیف دارند نمی توانید استفاده کنید همچنین هنگام خرید در زمان جشنواره کد تخفیف به شما تعلق نمی گیرد.

با ذکر یک مثال این موضوع را بیشتر بررسی می کنیم :
بعنوان مثال جمع مبلغ پرداختی اولین سفارش شما پانصد هزار تومان شده است و شما برای این سفارشتان کد تخفیفی به ارزش ده هزار تومان دریافت می کنید یعنی برای خرید بعدیتان شما ده هزار تومان تخفیف دارید و چند روز بعد از ماه فیس برای خودتان و یا یکی از دوستانتان سفارش دیگری را ثبت می کنید به ارزش هشتصد هزار تومان و در هنگام تسویه حساب کد تخفیف خود را که ده هزار تومان بود در قسمت مشخص شده وارد می کنید و جمع مبلغ پرداختی شما هفتصد و نود هزار تومان می شود توجه داشته باشید که شما با ثبت سفارش دوم کد تخفیف دیگری به ارزش بیست هزار تومان برای خرید بعدیتان دریافت می کنید در حقیقت شما برای سفارش دوم ده هزار تومان تخفیف گرفته اید و همزمان با ثبت سفارش دوم کد تخفیف بیست هزار تومانی برای سفارش بعدیتان دریافت کرده اید.
 
نحوی استفاده از کد تخفیف ماه فیس :
همان طور که قبلا گفته شد شما پس از اولین خرید یک  کد تخفیف الکترونیکی دریافت می کنید که بر حسب میران خرید شما به صورت ریالی شارژ می شود و شما می توانید در خرید بعدیتان از این کد استفاده کنید. در خرید دوم زمانی که شما محصول مورد نظر خود را انتخاب کردید ( برای اطلاع از نحوی ثبت سفارش کلیک کنید ) و وارد قسمت تسویه حساب شدید. بعد از آنکه کلیه موارد خواسته شده را تکمیل کردید کد تخفیف خود را در قسمت مربوطه وارد می کنید و سپس بر روی دکمه اعمال کد تخفیف کلیک کنید تا مبلغ تخفیفی شما از کل مبلغ سفارشتان کسر شود. توجه داشته باشید کد تخفیفی که شما بعد از ثبت شفارشتان دریافت می کنید دارای بازه زمانی می باشد و طبیعتا با گذشت این باز زمانی در صورت استفاده نکردن از کد تخفیف خود این کد باطل می شود.